Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Foto’s gemaakt door Tine Broucke fotografie kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website, instagram en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve mij hiervan op de hoogte te brengen.

Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor portretsessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.

De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

De foto’s worden pas bewerkt en de galerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

Een fotosessie van Tine Broucke fotografie wordt beschouwd als een artistiek werk en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto’s blijven echter eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto’s te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto’s gebruikt voor commerciële doeleinden (of deelnames aan fotowedstrijden) zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

Het aantal geleverde foto’s varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

De foto’s worden geleverd in jpg-formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

Uit alle gemaakte foto’s maak ik een selectie. Deze foto’s worden vervolgens in mijn stijl bewerkt. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto’s kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto’s betreft.

In de prijs is een galerij met alle foto’s in kleine resolutie inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. Een vooraf afgesproken aantal foto’s, in hoge resolutie, zijn inbegrepen, Andere kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

Bij verzending van bestellingen per post ben ik niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.


Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Tine Broucke fotografie kan enkel via mij gedrukt worden.

Laatste update: 19 augustus 2020